The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1987

111 tot 120 van 126
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121

111   Hoofdstuk: Theologie als allegorie: over de status van de joodse gedachtenmotieven in het werk van Walter Benjamin
H. de Vries in: Vier joodse denkers in de twintigste eeuw: Rosenzweig, Benjamin, Fackenheim, Levinas (1987), p. 22-51
112   Hoofdstuk: Westerse rationaliteit en cynisme: sceptische argumenten voor het politieke realisme
H. de Vries in: Het neorealisme in de politiek: theologisch beschouwd (1987), p. 22-51
113   Boekbespreking:van: J.A. van Leuvensteijn, De kluchten van Gerrit Hendericxsz van Breughel; tekstuitgave met inleiding, taalkundige studies en tekstverklaringen
F.P. Weerman in: De nieuwe taalgids, Vol. 80 (1987), p. 549-552 , J.A. van Leuvensteijn, De kluchten van Gerrit Hendericxsz van Breughel; tekstuitgave met inleiding, taalkundige studies en tekstverklaringen
114   Hoofdstuk: Modern Dutch Could Be Middle Dutcher Than You Think (and v.v.)
F.P. Weerman in: Explanation and Linguistic Change (1987), p. 55-75
115   Hoofdstuk: The Change from OV to VO as a Possible Change
F.P. Weerman in: Linguistics in the Netherlands 1987 (1987), p. 223-232
116   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Tijdschrift voor Slavische Literatuur, Vol. 1 (1987), p. 86-87 , De tovenaar
117   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Tijdschrift voor Slavische Literatuur, Vol. 1 (1987), p. 91- , De pelgrims uit Uteria
118   Hoofdstuk: De tijdloosheid van de klassieke Russische literatuur
W.G. Weststeijn in: De idioot ( Dl. 6 uit Verzamelde werken van F.M. Dostojewski) (1987), p. 4-5
119   Boekbespreking: De treurzang van een revolutionair
W.G. Weststeijn in: Vrij Nederland Boekenbijlage 2-05-1987 (1987), p. 7- , Mens: een ding
120   Hoofdstuk: Die Mythisierung des lyrischen Ich in der Poesie Velimir Chlebnikovs'
W.G. Weststeijn in: Mythos in der slawischen Moderne (1987), p. 119-139