The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1987

101 tot 110 van 127
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121

101   Hoofdstuk: Opiniepers en politieke cultuur
N.C.F. van Sas in: Voor vaderland en vrijheid: de revolutie van de patriotten (1987), p. 97-130
102   Hoofdstuk: Politiek als leerproces: het patriottisme in Utrecht 1783-1787
N.C.F. van Sas in: O vrijheid! onwaardeerbaar pand! : aspecten van de patriottenbeweging in stad en gewest Utrecht (1987), p. 9-42
103   Hoofdstuk: Revolutie in Nederland
N.C.F. van Sas in: Voor vaderland en vrijheid: de revolutie van de patriotten (1987), p. 7-23
104  download 189206 Artikel: Short poems in Andalusian literature: reflections on Ibn Hafaga's poems about figs
A. Schippers in: Quaderni di Studi Arabi, Vol. 5-6 (1987), p. 708-717
105   Hoofdstuk: De haalbaarheid en het nut van gedetailleerde scoring in peilingsonderzoek
R. Schoonen in: Evaluatiemethodologie (1987), p. 69-78
106   Artikel: Het elfde wereldcongres van de International Reading Association (IRA) : een verslag van een congresbezoek
R. Schoonen in: Spiegel, Vol. 5 (1987), p. 81-94
107   Artikel: Schrijfprodukten van basisschoolleerlingen onder de loep
R. Schoonen in: Didaktief, Vol. 17 (1987), p. 13-15
108   Rapport: Taalmaten: constructie van gedetailleerde beoordelingsprocedures voor spreken en schrijven ten behoeve van peilingsonderzoek. Deel 2: het beoordelen van schrijfprestaties
R. Schoonen (1987), p. 205
109   Rapport: Evaluation of a French diphone based synthesis system
N. van Son, L.C.W. Pols (1987)
110   Boekredactie: Studies in discourse, representation theory and the theory of generalized quantifiers
M.J.B. Stokhof, D.H.J. de Jongh, J.A.G. Groenendijk (1987), p. 215