The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1987

101 tot 110 van 126
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121

101   Hoofdstuk: Politiek als leerproces: het patriottisme in Utrecht 1783-1787
N.C.F. van Sas in: O vrijheid! onwaardeerbaar pand! : aspecten van de patriottenbeweging in stad en gewest Utrecht (1987), p. 9-42
102   Hoofdstuk: Revolutie in Nederland
N.C.F. van Sas in: Voor vaderland en vrijheid: de revolutie van de patriotten (1987), p. 7-23
103  download 189206 Artikel: Short poems in Andalusian literature: reflections on Ibn Hafaga's poems about figs
A. Schippers in: Quaderni di Studi Arabi, Vol. 5-6 (1987), p. 708-717
104   Hoofdstuk: De haalbaarheid en het nut van gedetailleerde scoring in peilingsonderzoek
R. Schoonen in: Evaluatiemethodologie (1987), p. 69-78
105   Artikel: Het elfde wereldcongres van de International Reading Association (IRA) : een verslag van een congresbezoek
R. Schoonen in: Spiegel, Vol. 5 (1987), p. 81-94
106   Artikel: Schrijfprodukten van basisschoolleerlingen onder de loep
R. Schoonen in: Didaktief, Vol. 17 (1987), p. 13-15
107   Rapport: Taalmaten: constructie van gedetailleerde beoordelingsprocedures voor spreken en schrijven ten behoeve van peilingsonderzoek. Deel 2: het beoordelen van schrijfprestaties
R. Schoonen (1987), p. 205
108   Rapport: Evaluation of a French diphone based synthesis system
N. van Son, L.C.W. Pols (1987)
109   Boekredactie: Studies in discourse, representation theory and the theory of generalized quantifiers
M.J.B. Stokhof, D.H.J. de Jongh, J.A.G. Groenendijk (1987), p. 215
110   Artikel: Philosophia ancilla theologiae bij Philo van Alexandrië: over de verhouding van de propaedeutische disciplines, de filosofie en de wijsheid in Philo's traktaat 'De congressu eruditionis gratia'
H. de Vries in: Stoicheia, Vol. 3 (1987), p. 27-52