The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1987

91 tot 100 van 126
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121

91   Hoofdstuk: Speech technology and corpus linguistics
L.C.W. Pols in: Corpus linguistics and beyond: proceedings of the Seventh International Conference on English Language Research on Computerized Corpora (1987), p. 285-294
92   Hoofdstuk: Speech technology research in the Netherlands
L.C.W. Pols in: Proceedings from the Conference on Speech Technology. Status of Technology and Programmes Worldwide, Aarhus, Jydsk Telefon, 1987 (1987), p. 7.1-7.14
93   Hoofdstuk: Word intelligibility of a rule synthesis system for French
L.C.W. Pols, J.P. Lefevre, G. Boxelaar, N. van Son in: the European Conference on Speech Technology, Edinburgh, 1987: proceedings. Vol. 1 (1987), p. 179-182
94   Artikel: Figuurstudies; een beschrijving van Bernardus' tractaat De gradibus humilitatis et
M.B. Pranger in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 41 (1987), p. 99-117
95   Artikel: De samenhang tussen schrijfprestaties, attituden en schrijfangst
G. Rijlaarsdam, R. Schoonen in: Levende talen, Vol. 417 (1987), p. 14-15
96   Hoofdstuk: Theorievorming in veldexperimenten. Het causaal gebruik van implementatiegegevens
G. Rijlaarsdam, M. Eiting, R. Schoonen in: Evaluatiemethodologie (1987), p. 49-58
97   Hoofdstuk: Voice in ancient Greek: reflexives and passives
R. Risselada in: Ins and outs of the predication (1987), p. 123-136
98   Inaugurele rede: Darwin en de strijd langs vaste lijnen
P. de Rooy (1987), p. 30
99  download 15510 Artikel: Liefde en plichtbesef. De kinderbescherming in Nederland rond 1900
P. de Rooy, B. Kruithof in: [Amsterdams] Sociologisch Tijdschrift, Vol. 13, nr. 4 (1987), p. 637-668
100   Hoofdstuk: Opiniepers en politieke cultuur
N.C.F. van Sas in: Voor vaderland en vrijheid: de revolutie van de patriotten (1987), p. 97-130