The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1986

21 tot 30 van 91
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91

21   Hoofdstuk: Tussenstand
J.A. van Belzen in: Rond godsdienst en psychoanalyse: essays voor dr. Arnold Uleyn (1986), p. 208-217
22   Hoofdstuk: Twee klassieke teksten uit de Nederlandse godsdienstpsychologie
J.A. van Belzen, A. Uleyn in: Karakter en aanleg in verband met het ongeloof en Psychologie van de twijfel (1986), p. 9-23
23   Rapport: PB word intelligibility and speaker identifiability of 5 medium band coders: a pilot study
G.W. Boxelaar, L.C.W. Pols (1986)
24   Artikel: Female Social Behaviour: Two Descriptive Patterns within the "Birth of the Hero" Paradigm.
A. Brenner in: Vetus Testamentum, Vol. 36 (1986), p. 257-273
25   Boek: Ik en Rusland
V.V. Chlebnikov, W.G. Weststeijn (1986), 130 p.
26   Boek: Argumentatietheorie. [Nieuwe uitg.]
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, T. Kruiger (1986), 377 p.
27  download 15536 Artikel: Compositie- en divisiedrogredenen als taalgebruiksprobleem.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: TTT: interdisciplinair tijdschrift voor taal- & tekstwetenschap, Vol. 6 (1986), p. 1-15
28  download 15535 Artikel: Dialectical analysis as a normative reconstruction of argumentative discourse.
F.H. van Eemeren in: Text: an interdisciplinary journal for the study of discourse, Vol. 6 (1986), p. 1-16
29   Boek: Drogredenen.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, T Kruiger (1986), 205 p.
30  download 15502 Hoofdstuk: The normative reconstruction of argumentative discourse. An illustration of its efficacy in the analysis of the confrontation stage in a political discussion.
F.H. van Eemeren in: Discourse analysis and public life : papers of the Groningen conference on medical and political discourse. (1986), p. 309-325