The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1986

11 tot 20 van 91
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91

11   Artikel: De psychiater H.C. Rümke, persoon en werk
J.A. van Belzen in: Literatuurbulletin geestelijke volksgezondheid, Vol. 38 (1986), p. 38-
12   Rapport: Geneesheren en godsdienst
J.A. van Belzen (1986)
13   Rapport: Gereformeerde actie op het terrein der psychiatrie
J.A. van Belzen (1986)
14   Hoofdstuk: Gezondheid, gezondheidszorg en levensbeschouwing
J.A. van Belzen, A. Uleyn in: Rümke over geestelijke gezondheid en levensbeschouwing (1986), p. 7-18
15   Hoofdstuk: preface
J.A. van Belzen, J.M. van der Lans in: Current issues in the psychology of religion (1986), p. I-II
16   Hoofdstuk: Psychiatry, mental health and religion
J.A. van Belzen, J.M. van der Lans in: Current issues in the psychology of religion (1986), p. 14-23
17   Hoofdstuk: Psychoanalyse: voor gezonden of ongezonden?
J.A. van Belzen in: Rond godsdienst en psychoanalyse: essays voor dr. Arnold Uleyn (1986), p. 44-64
18   Boekredactie: Rond godsdienst en psychoanalyse: essays voor dr. Arnold Uleyn
J.A. van Belzen, J.M. van der Lans (1986), p. 217
19   Boekredactie: Rümke over geestelijke gezondheid en levensbeschouwing
J.A. van Belzen, A. Uleyn (1986), p. 150
20   Hoofdstuk: Ten geleide
J.A. van Belzen, J.M. van der Lans in: Rond godsdienst en psychoanalyse (1986), p. 7-8