The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1986

91 tot 91 van 91
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91

91   Boekredactie: Velimir Chlebnikov (1885-1922): Myth and reality: Amsterdam Symposium on the Centenary of Velimir Chlebnikov
W.G. Weststeijn (1986), p. x, 593