The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1985

31 tot 40 van 80
1   11   21   31   41   51   61   71

31   Hoofdstuk: Fasering in het taalaanbod Nederlands als tweede taal: een cognitieve benadering
J.H. Hulstijn in: Handelingen van het acht en dertigste nederlandse filologencongres, gehouden te Nijmegen, 16-17 april 1984 (1985), p. 285-293
32   Artikel: Kan een vreemde taal 'impliciet' geleerd worden?
J.H. Hulstijn in: Neerlandica extra muros, Vol. 44 (1985), p. 19-25
33   Hoofdstuk: Second language proficiency: an interactive approach
J.H. Hulstijn in: Modelling and assessing second language acquisition (1985), p. 373-380
34   Boekredactie: Taalontwikkelingsonderzoek
J.H. Hulstijn (1985)
35   Hoofdstuk: Testing second language proficiency with direct procedures: a comment on Ingram
J.H. Hulstijn in: Modelling and assessing second language acquisition (1985), p. 277-281
36  download 5063 Artikel: Eurykleia and Odysseus' scar: Odyssey 19.393-466
I.J.F. de Jong in: Classical quarterly. New series, Vol. 35 (1985), p. 517-518
37  download 5062 Artikel: Fokalisation und die homerischen Gleichnisse
I.J.F. de Jong in: Mnemosyne, Vol. 38 (1985), p. 257-270
38  download 5061 Artikel: Iliad 1.366 392: a mirror story
I.J.F. de Jong in: Arethusa, Vol. 18 (1985), p. 1-22
39   Artikel: Psi 430: _so_k__onti_oiki;s: surprising contamination or effective combination?
I.J.F. de Jong in: Glotta, Vol. 63 (1985), p. 161-162
40  download 189032 Boekbespreking: 
C.E. Keijsper in: Forum der Letteren, Vol. 26 (1985), p. 237-240 , On the grammer and sementics of sentence accenta