The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1984

41 tot 50 van 76
1   11   21   31   41   51   61   71

41   Artikel: Guigemar et sa Dame
J. Koopmans in: Neophilologus, Vol. 68 (1984), p. 9-21
42   Boek: Quatre sermons joyeux
J. Koopmans (1984), 120 p.
43   Boekredactie: Varieties of formal semantics: proceedings of the fourth Amsterdam Colloquium, September 1982
F. Landman, F.J.M.M. Veltman (1984), p. xii, 425
44   Boek: Komparatistik in Grossbritannien, 1800-1850
J.T. Leerssen (1984), 168 p.
45   Hoofdstuk: De omgekeerde binocle: ervaringen van een commentator
M.T.C. Mathijsen in: Staalkaart. Opstellen over letterkunde (1984), p. 95-104
46   Artikel: Babybrabbel en spraakcomputers
L.C.W. Pols in: School en universiteit, Vol. 9 (1984), p. 21-23
47   Boekbespreking:
L.C.W. Pols in: Forum der letteren, Vol. 25 (1984), p. 312-314 , Spreken en verstaan: een inleiding tot de experimentele fonetiek. - 2nd rev. ed.
48   Hoofdstuk: Confusions between Dutch consonants under various conditions of noise and reverberation
L.C.W. Pols, I. Stoop in: Proceedings of the Tenth International Congress of Phonetic Sciences : Utrecht, 1-6 August 1983 (1984), p. 455-458
49   Hoofdstuk: Overeenkomsten en verschillen tussen menselijke en machinale spraakherkenning
L.C.W. Pols in: Automatische spraakherkenning en spraaksynthese: voordrachten gehouden op de bijeenkomst van 23 mei 1984 te Utrecht (1984), p. 1-8
50   Artikel: Phoneme identification in isolation and in context
L.C.W. Pols in: IFA proceedings, Vol. 8 (1984), p. 33-40