The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1984

21 tot 30 van 76
1   11   21   31   41   51   61   71

21   Hoofdstuk: Film history and visual pleasure
T. Elsaesser in: Cinema histories, cinema practices (1984), p. 47-85
22   Artikel: Fritz Lang's metropolis: innocence restored
T. Elsaesser in: Monthly film bulletin, Vol. 51 (1984), p. 363-366
23   Artikel: Images of Britain
T. Elsaesser in: Monthly film bulletin, Vol. 51 (1984), p. 267-269
24   Artikel: Pathos and leavetaking: German emigre directors in Paris
T. Elsaesser in: Sight and sound, Vol. 53 (1984), p. 278-283
25   Artikel: Robert Altman's Nashville: putting on the show
T. Elsaesser in: Persistence of vision, Vol. 1 (1984), p. 35-43
26   Artikel: The specularity of power: 1984
T. Elsaesser in: Goethe news, Vol. 1984 (1984), p. 1-7
27   Hoofdstuk: William Dieterle and Warner Brothers
T. Elsaesser in: Hollywood in progress: itinerari, cinema, televisione (1984), p. 107-126
28   Hoofdstuk: On the semantics of questions and the pragmatics of answers
J.A.G. Groenendijk, M.J.B. Stokhof in: Varieties of formal semantics (1984), p. 143-170
29  download 23983 Proefschrift: Studies on the semantics of questions and the pragmatics of answers
J.A.G. Groenendijk, M.J.B. Stokhof (1984), p. 569
30   Boekredactie: Truth, interpretation, and information: selected papers from the Third Amsterdam Colloquium
J.A.G. Groenendijk, T.M.V. Janssen, M.J.B. Stokhof (1984), p. 182