The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1982

71 tot 71 van 71
1   11   21   31   41   51   61   71

71   Boekbespreking: Sex en geweld uit Rusland
W.G. Weststeijn in: NRC Handelsblad CS 26-3-1982, Vol. 12 (1982), p. 6- , The @sky above hell and other stories