The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1982

41 tot 50 van 71
1   11   21   31   41   51   61   71

41   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Historical research in the Low Countries, Vol. 1 (1982), p. 75-, Het Algemeene Nederlandsche Vredebond 1871-1901
42   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Historical research in the Low Countries, Vol. 1 (1982), p. 72-73, Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw
43   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, Vol. 99 (1982), p. 528- , François Fagel: portret van een honnête homme
44   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, Vol. 99 (1982), p. 536-537 , De Groninger vrijwillige Flankeurs en de Belgische Opstand, 1830-1831
45   Hoofdstuk: Het politiek klimaat in Noord-Nederland tijdens de crisis van het Verenigd Koninkrijk, 1828-1830
N.C.F. van Sas in: Colloquium over de geschiedenis van de Belgisch-Nederlandse betrekkingen tussen 1815 en 1945 (1982), p. 103-127
46  download 187926 Hoofdstuk: Two Andalusian poets on exile: reflection on the poetry of Ibn 'Ammār (1031-1086) and Moses Ibn Ezra (1055-1138)
A. Schippers in: The challenge of the Middle East: Middle Eastern studies at the University of Amsterdam (1982), p. 113-121, 201-204
47   Artikel: Perception of plosive consonants: the relative contributions of bursts and vocalic transitions
M.E.H. Schouten, L.C.W. Pols in: IZF rapport, Vol. 1 (1982)
48   Hoofdstuk: Guatamala
F.P.I.M. van Vree in: El Salvador : voor en na 17 maart 1982 : feiten over Midden-Amerika verzameld door de IKON (1982), p. 87-88
49   Artikel: Inheemse volken in nationale en internationale politiek
F.P.I.M. van Vree in: Tribaal, Vol. 1, nr.9 (1982)
50   Artikel: Armeense poëzie
W.G. Weststeijn in: Litterair paspoort : tijdschrift voor boeken uit de Oude en Nieuwe Wereld, Vol. 33 (1982), p. 369-372