The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1981

31 tot 40 van 74
1   11   21   31   41   51   61   71

31   Boekredactie: Child language research in ESF countries: an inventory.
W.J.M. Levelt, A.E. Baker, A. Karmiloff-Smith (1981), p. 208
32   Boek: Inleiding in de literatuurwetenschap
J.J.H. van Luxemburg, M.G. Bal, W.G. Weststeijn (1981), 257 p.
33   Boekredactie: De mythische formule. Dertig gesprekken 1951 1981
M.T.C. Mathijsen (1981), p. 298
34   Hoofdstuk: Een schrijver is een man van het woord
M.T.C. Mathijsen in: De mythische formule. Dertig gesprekken 1951-1981 (1981), p. 269-288
35   Hoofdstuk: Nawoord (F.Haverschmidt. Familie en kennissen)
M.T.C. Mathijsen in: Familie en kennissen (1981), p. 186
36   Artikel: An objective method for measuring speech intelligibility: an outline of a talk
L.C.W. Pols in: SCAMP working papers, Vol. 26/81 (1981)
37   Hoofdstuk: Consonant intelligibility in reverberant and/or ambient noise conditions
L.C.W. Pols in: Proceedings 4th FASE Symposium on Acoustics and Speech, 21-24 April 1980, Venice. Paper 7A4 (1981), p. 87-90
38  download 36199 Artikel: Identification of deleted plosives: the effect of adding noise or applying a time window: a reply to Ohde and Sharf
L.C.W. Pols, M.E.H. Schouten in: Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 69 (1981), p. 301-304
39   Artikel: Systemen leren het gesproken woord te verstaan
L.C.W. Pols in: De ingenieur, Vol. 93 (1981), p. 13-15
40   Artikel: Verstaanbaarheid van medeklinkers in luistercondities met omgevingslawaai en nagalm
L.C.W. Pols in: IZF rapport, Vol. C-5 (1981), p. 38