The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1981

11 tot 20 van 74
1   11   21   31   41   51   61   71

11   Artikel: God's Answer to Job.
A. Brenner in: Vetus Testamentum, Vol. 31 (1981), p. 129-137
12   Boek: Argumentatietheorie. (2e, geheel herz. dr)
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, T. Kruiger (1981), 377 p.
13   Boekredactie: Studies over taalhandelingen.
F.H. van Eemeren, W.K.B. Koning (1981), p. 278
14   Hoofdstuk: Ten geleide.
F.H. van Eemeren, W.K.B. Koning in: Studies over taalhandelingen (1981), p. 11-28
15  download 15480 Artikel: Verzwegen argumenten voor Utrechters verklaard. Kort referaat.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Tijdschrift voor taalbeheersing., Vol. 3 (1981), p. 267-275
16  download 15479 Artikel: Verzwegen argumenten.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Tijdschrift voor taalbeheersing., Vol. 3 (1981), p. 130-156
17   Hoofdstuk: Il "Dandy" di Hitchcock
T. Elsaesser in: Per Alfred Hitchcock (1981), p. 93-105
18   Hoofdstuk: Narrative cinema and audience aesthetics
T. Elsaesser in: Popular television and film: a reader (1981), p. 270-282
19   Hoofdstuk: Shock corridor
T. Elsaesser in: Movies and methods. Vol. 1 (1981), p. 290-296
20   Hoofdstuk: Vincente Minnelli
T. Elsaesser in: Genre: the musical : a reader (1981), p. 8-27