The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1980

31 tot 40 van 86
1   11   21   31   41   51   61   71   81

31   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Acta historiae Neerlandicae, Vol. 15 (1980), p. 176-177 , Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901
32   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, Vol. 95 (1980), p. 407-409 , Nederland in de napoleontische tijd, 1795-1815
33   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, Vol. 95 (1980), p. 632-633 , Johann Friedrich August Tischbein's Hollandse jaren
34   Boekbespreking: Geschiedenis als samenzwering
N.C.F. van Sas in: Theoretische geschiedenis, Vol. 7 (1980), p. 9-17 , Het ontstaan van het moderne Nederland (1780-1845) en zijn geschiedschrijving
35  download 186925 Boekbespreking: 
A. Schippers in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 37 (1980), p. 366-371 , Studies in Arabic and Hebrew lexicography
36  download 186926 Boekbespreking: 
A. Schippers in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 37 (1980), p. 359-361
37  download 186927 Boekbespreking: 
A. Schippers in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 47 (1980), p. 818-820 , Mädchennamen - verrätselt: hundert Rätsel-Epigramme aus dem Adab-Werk alf ğāriya wağāriya
38   Artikel: Massacommunicatie
F.P.I.M. van Vree in: Massacommunicatie, Vol. 8 (1980), p. 214-240
39   Hoofdstuk: Methode van buurtgeschiedenis
F.P.I.M. van Vree, J. Hofman in: Geschiedenis en bevrijding (1980), p. 155-169
40   Boek: Vierde Russell Tribunaal : de rechten van de Indianen in de Amerika's
F.P.I.M. van Vree, A. Herbschleb (1980), 136 p.