The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1980

21 tot 30 van 86
1   11   21   31   41   51   61   71   81

21   Hoofdstuk: Toelichting (Waanzinnig Truken en andere verhalen)
M.T.C. Mathijsen in: Waanzinnig Truken en andere verhalen: (1980)
22  download 227391 Artikel: Idjtihād and Taqlīd in 18th and 19th century Islam
R. Peters in: Die Welt des Islams, Vol. 20 (1980), p. 131-145
23   Hoofdstuk: Automatische spraakherkenning
L.C.W. Pols in: Syllabus KIvI Leergang (1980), p. 68-74
24   Artikel: Effect van omgevingslawaai op het ongestoord spreken en verstaan
L.C.W. Pols in: IZF rapport, Vol. C-1 (1980), p. 25
25   Artikel: Preferred listening level for speech disturbed by fluctuating noise
L.C.W. Pols, E. van Heusden, R. Plomp in: Applied acoustics, Vol. 13 (1980), p. 267-279
26  download 15493 Artikel: Documenten betreffende de werklozenzorg en de werkloosheidsbestrijding 1927-1935: de werkzaamheden van de interdepartamentale commissies "Zaalberg" en "Hacke"
P. de Rooy in: Nederlandse Historische Bronnen, Vol. II (1980), p. 377-431
27  download 15508 Artikel: Het grofste communisme. Een beschouwing over de verzuiling als integratieproces in Nederland in de negentiende eeuw
P. de Rooy in: Symposion. Tijdschrift voor Maatschappijwetenschap, Vol. II, no 1 (1980), p. 8-21
28   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, Vol. 99 (1980), p. 343- , Een fuselier in de Belgische Opstand: aantekeningen van Johannes van Oostendorp over de jaren 1830-1832
29   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Tijdschrift voor geschiedenis, Vol. 95 (1980), p. 435-436 , Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie
30   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Acta historiae Neerlandicae, Vol. 15 (1980), p. 170- , Rechtspreken in de maatschappij