The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1979

11 tot 20 van 76
1   11   21   31   41   51   61   71

11   Hoofdstuk: Tales of Hoffmann
T. Elsaesser in: Powell, Pressburger and others (1979), p. 62-65
12   Hoofdstuk: Infinitives and context in Montague grammar
J.A.G. Groenendijk, M.J.B. Stokhof in: Linguistics, philosophy and Montague grammar (1979), p. 287-310
13   Artikel: Antropologie en normatieve ethiek
G.A. den Hartogh in: Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie, Vol. 8 (1979), p. 45-64
14   Artikel: Effect of ambient noise on the vocal output and the preferred listening level of conversational speech
E. van Heusden, R. Plomp, L.C.W. Pols in: Applied acoustics, Vol. 12 (1979), p. 31-43
15   Boekbespreking:
J.H. Hulstijn in: Levende talen, Vol. 1979 (1979), p. 314-322 , Eerste- en tweede-taalverwerving : de ontwikkeling van morfologische vaardigheden
16   Hoofdstuk: Variabiliteit in tussentaal
J.H. Hulstijn in: Toegepaste aspekten van de taalpsychologie: handelingen van de AnĂ©la-studiedag op 3 november 1979 te Nijmegen (1979), p. 141-155
17   Boek: Harry Mulisch. Een bibliografie
M.T.C. Mathijsen (1979), 127 p.
18   Artikel: Consonant intelligibility of speech produced by dyadic rule synthesis
J.P. Olive, L.C.W. Pols in: Journal of the Acoustical Society of America. Supplement, Vol. 66 : 1 (1979), p. S23(A)-
19   Artikel: Coarticulation and the identification of initial and final plosives
L.C.W. Pols in: Journal of the Acoustical Society of America. Supplement, Vol. 65 : 1 (1979), p. S114(A)-
20   Hoofdstuk: Coarticulation and the identification of initial and final plosives
L.C.W. Pols in: Speech communication: papers presented at the 97th meeting of the Acoustical Society of America, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass., 12-16 June 1979 (1979), p. 459-462