The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1978

21 tot 30 van 44
1   11   21   31   41

21   Hoofdstuk: De peetzoon
L..N Tolstoj, W.G. Weststeijn in: Waar liefde is, daar is ook God : vijf volksverhalen (1978), p. 54-77
22   Hoofdstuk: Waar liefde is, daar is ook God
L..N Tolstoj, W.G. Weststeijn in: Waar liefde is, daar is ook God : vijf volksverhalen (1978), p. 5-21
23   Artikel: Latijns Amerika
F.P.I.M. van Vree, M. Baud in: Universiteitskrant, Vol. 6 april (1978)
24   Artikel: Incremental spectral sensitivity of hemizygotes and heterozygotes for different classes of colour vision
E.C. de Vries-de Mol, L.N. Went, D. van Norren, L.C.W. Pols in: Modern problems in ophtalmology, Vol. 19 (1978), p. 224-228
25   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Levende talen, Vol. 1978 (1978), p. 55-56 , Elements of fiction
26   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Levende talen, Vol. 1978 (1978), p. 55-56 , Elements of poetry
27   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Levende talen, Vol. 1978 (1978), p. 55-56 , Elements of drama
28   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Levende Talen, Vol. 1978 (1978), p. 574-576 , Tekstboek algemene literatuurwetenschap : moderne ontwikkelingen in de literatuurwetenschap ge├»llustreerd in een bloemlezing uit Nederlandse en buitenlandse publikaties
29   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Levende talen, Vol. 1978 (1978), p. 577- , Methoden in de literatuurwetenschap
30   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Levende talen, Vol. 1978 (1978), p. 577-578 , Literature and semiotics : a study of the writings of Yu. M. Lotman