The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1978

11 tot 20 van 44
1   11   21   31   41

11   Boek: Makkelijk praten : Nederlandse spreektaal voor buitenlanders
J.H. Hulstijn, M. Schellart-Huizinga (1978), xii, 111 p p.
12   Artikel: Methodologische en praktische moeilijkheden bij het onderzoek naar de verwerving van het Nederlands door volwassen buitenlanders
J.H. Hulstijn in: Toegepaste taalwetenschap in Artikelen, Vol. 4 (1978), p. 88-109
13   Boek: Oefenmateriaal behorend bij Levend Nederlands : een audio visuele cursus Nederlands voor buitenlanders
J.H. Hulstijn, M.W.M. Schellart-Huizinga (1978), 88 p.
14   Boekredactie: Schandaal in Leiden : brieven over de lotgevallen van de theologiestudent Gerrit van de Linde
M.T.C. Mathijsen, H. Eijssens, D. Welsink (1978)
15  download 36198 Artikel: Identification of deleted consonants
L.C.W. Pols, M.E.H. Schouten in: Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 64 (1978), p. 1333-1337
16   Artikel: Identification of deleted plosives
L.C.W. Pols, M.E.H. Schouten in: Journal of the Acoustical Society of America. Supplement, Vol. 64 : 1 (1978), p. S17(A)-
17   Artikel: Intelligibility of intervocalic consonants in noise
L.C.W. Pols in: IZF rapport, Vol. C25 (1978)
18   Proefschrift: Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding, 1917-1940: landelijk en Amsterdams beleid
P. de Rooy (1978), p. 288
19   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Kleio, Vol. 20 (1978), p. 371- , Een Amsterdammer naar Parijs in 1773: reisverslag van de koopman Jacob Muhl
20   Hoofdstuk: Epistemic pragmatics: outlines and two applications
M.J.B. Stokhof, J.A.G. Groenendijk in: Proceedings of the Second Amsterdam Colloquium on Montague Grammar and related topics, January 1978 (1978), p. 61-94