The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1977

11 tot 20 van 44
1   11   21   31   41

11   Hoofdstuk: Verantwoording, Bibliografie (in: H.Mulisch. Verzamelde verhalen 1947-1977)
M.T.C. Mathijsen in: Verzamelde verhalen 1947-1977 (1977), p. 645-659
12   Hoofdstuk: Waarde Van Lennep. Brieven van de Schoolmeester
M.T.C. Mathijsen in: Waarde Van Lennep. Brieven van de Schoolmeester (1977), p. 175
13   Proefschrift: Spectral analysis and identification of Dutch vowels in monosyllabic words
L.C.W. Pols (1977), p. 152
14   Artikel: Petrus Damiani de kluizenaar; het leven als kunstwerk.
M.B. Pranger in: Tijdschrift voor theologie, Vol. 17 (1977), p. 250-263
15   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Kleio, Vol. 20 (1977), p. 46- , Twee woelige jaren in Zutphen: de plooierijen van 1703 tot 1705
16   Boekbespreking: Simon Schama: exponent van een nieuwe orthodoxie?
N.C.F. van Sas in: Kleio, Vol. 19 (1977), p. 276-283 , Patriots and liberators: revolution in the Netherlands, 1780-1813
17   Artikel: De crisis van de jaren dertig; nieuwe gezichtspunten
F.P.I.M. van Vree, M. Baud in: Groniek, Vol. 51 (1977), p. 18-22
18   Artikel: Sociale geschiedenis van een arbeiderswijk in Groningen
F.P.I.M. van Vree, J. Hofman in: Groniek, Vol. 52 (1977), p. 20-65
19   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Levende talen, Vol. 1977 (1977), p. 85-87 , Russkaja literatura : antologija I : Proza en po√ęzie, Inleiding
20   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Litterair paspoort : tijdschrift voor boeken uit de Oude en Nieuwe Wereld, Vol. 29 (1977), p. 10-11 , 60 let sovetskoj poezii : sobranie stichov v cetyrech tomach