The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1975

11 tot 18 van 18
1   11

11   Boek: Consequente Theologie; een studie over het denken van Anselmus van Canterbury,
M.B. Pranger (1975), 145 p.
12   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Kleio, Vol. 18 (1975), p. 52-53 , Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij: onrust in Sticht en Oversticht, 1703-1706
13   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Kleio, Vol. 17 (1975), p. 752-754 , Het Nationaal Sijndicaat 1802-1805
14   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, Vol. 90 (1975), p. 554-555 , Neutrality or commitment: the evolution of Dutch foreign policy, 1667-1795
15   Artikel: Modality and conversational information
M.J.B. Stokhof, J.A.G. Groenendijk in: Theoretical linguistics, Vol. 3 (1975), p. 64-154
16   Boekbespreking: De voortdurende dreiging van het individu
W.G. Weststeijn in: NRC-Handelsblad : Cultureel Supplement 9-05-1975 (1975), p. 4- , Guinese biggetjes : roman
17   Boekbespreking: Dostojewski's Florence Nightingale
W.G. Weststeijn in: Vrij Nederland Boekenbijlage, 28-02-1976, Vol. 36 (1975), p. 21-22 , Herinneringen
18   Hoofdstuk: Kunst
W.G. Weststeijn in: Rusland : ideologie, politiek, economie, nationaliteiten, gezin, school, sport, godsdienst en cultureel leven in de Sovjetunie (1975), p. 353-425