The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1970

11 tot 12 van 12
1   11

11   Hoofdstuk: Perceptual space of vowel-like sounds and its correlation with frequency spectrum
L.C.W. Pols in: Frequency analysis and periodicity detection in hearing (1970), p. 463-473
12   Artikel: Woordherkenning met behulp van een computer
L.C.W. Pols in: De ingenieur, Vol. 82 (1970), p. 151-154