The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2012"

AuteursJ. Backhuijs, I. Oudhuis, C. Rompas, W. Schoonderbeek, G. Vonhof, J. Belder, P. van der Borgt, A. Brouwer, M. de Bruin, M. Corver, H. Cotterell, B. van Dijk, N. Doets, L. van Duijnhoven, W. van Ginkel, F. de Groot, T. Hagenaars, S. Herwig, R. de Jong, J. de Kreek, R. de Kwant, P. Ledeboer, A. Ouwerkerk, B. Owel, F. de Roos, S. Smit, L. Snoek, J. Tahtah, N. de Vos, K.J. de Vries, A. Zoon
TitelHandboek financiƫle verslaggeving: jaarrekening 2012: praktische handleiding bij het opstellen van jaarverslag en jaarrekening
UitgeverSdu Uitgevers
Plaats's-Gravenhage
Jaar2012
Pagina's1006
ISBN9789012389259
FaculteitFaculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.FEB: Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI)
SamenvattingIn de jaarrekening is het eigen vermogen het saldo van de afzonderlijk gewaardeerde activa en voorzieningen, schulden en overlopende posten. Het eigen vermogen is dus een restpost waarvoor geen specifieke waarderingsregels gelden, maar waarvan de onderneming de boekwaarde indirect bepaalt door alle andere balansposten te waarderen.

De Richtlijnen maken een onderscheid tussen eigen vermogen in de enkelvoudige balans en eigen vermogen in de geconsolideerde balans. De enkelvoudige jaarrekening is een juridisch getint document met als primair doel het vrij uitkeerbare bedrag van het eigen vermogen van de rechtspersoon vast te stellen. In de enkelvoudige jaarrekening is in beginsel de juridische vorm van het vermogensinstrument beslissend voor de classificatie als eigen dan wel vreemd vermogen. De doelstelling van de geconsolideerde jaarrekening is primair het geven van inzicht in de prestaties en het vermogen van de groep waarbij de bedrijfseconomische werkelijkheid van transacties leidend is voor de verwerking ervan in de jaarrekening. Dit kan leiden tot een verschil met het eigen vermogen in de enkelvoudige balans. In de geconsolideerde balans gebeurt de classificatie van vermogensinstrumenten immers op basis van de economische realiteit. De onderneming licht dergelijke verschillen tussen het geconsolideerd en enkelvoudig eigen vermogen toe in de enkelvoudige jaarrekening.

Ter bescherming van crediteuren (kapitaalbescherming) moeten ondernemingen bepaalde verplichte wettelijke, niet vrij uit keerbare, reserves aanhouden. Voorbeelden van wettelijke reserves zijn de herwaarderingsreserve, de reserve deelnemingen en de reserve omrekeningsverschillen buitenlandse deelnemingen.

Een grote rechtspersoon die een geconsolideerde jaarrekening opmaakt geeft aanvullend op het mutatieoverzicht van het eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening een overzicht van het totaalresultaat. Voor een goed inzicht in de door de groep geleverde prestaties in het verslagjaar is het van belang dat de onderneming inzicht geeft in alle baten en lasten. Naast de verantwoording van
baten en lasten in de winst-en-verliesrekening, kan de onderneming ook baten en lasten rechtstreeks in het eigen vermogen verwerken. Het overzicht van het totaalresultaat geeft dit overzicht en omvat naast het geconsolideerde nettoresultaat na belastingen alle andere mutaties in het eigen vermogen, behalve degene die in relatie staan tot de aandeelhouders.
Soort documentBoek
Document finderUvA-Linker