The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2011"

AuteurJ. Conijn
TitelDe Vastgoedlezing 2011: woningcorporaties op een kruispunt: wat zijn de gevolgen van een nieuw evenwicht tussen staatssteun en 'level playing field'?
UitgeverAmsterdam School of Real Estate
PlaatsAmsterdam
Jaar2011
Pagina's44
ISBN9789073440005
SerietitelBoekenreeks
Serienummer22
FaculteitFaculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.FEB: Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI)
SamenvattingDe Nederlandse woningmarkt functioneert slecht en bezien vanuit de invalshoek van de woningmarkt zijn ingrijpende hervormingen nodig. Corporaties vormen samen met andere beleidsarrangementen een verstorende factor op de woningmarkt. Een herpositionering van corporaties kan een bijdrage leveren aan de gewenste hervorming van de Nederlandse woningmarkt. Beschreven wordt de positie op de woningmarkt, de omvang van de corporatiesector en de vermogenspositie. Als non-profit instelling is er bij de corporatie sprake van vermogen in de dode hand, dan is er geen marktconforme rendementseis. De mate waarin er bij corporaties rendementsverlies is zal aan de orde komen. Sinds 2011 is de staatssteun aan corporaties met nieuwe regelgeving afgebakend, echter nog niet voldoende. Aan de orde komt de rol van de corporaties bij het leveren van een bijdrage aan de vorming van het middensegment in de huursector. Het functioneren van corporaties kan verbeteren door rollen en functies beter te scheiden. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan, over de (verlaging) van de staatssteungrens en de vermogenssplitsing.
Soort documentBoek
Document finderUvA-Linker