The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2010

451 tot 460 van 640
1 ... 61 ... 121 ... 191 ... 251 ... 311 ... 381 ... 431   441   451   461   471 ... 511 ... 571 ... 631

451   Artikel: Solving the 2-rooted mini-max spanning forest problem by branch-and-bound
M. Mekking, A. Volgenant in: European Journal of Operational Research, Vol. 203 (2010), p. 50-58
452   Artikel: A risk reserve model for hedging in incomplete markets
V. Minina, M. Vellekoop in: Journal of Economic Dynamics & Control, Vol. 34 (2010), p. 1233-1247
453  download 177594 Artikel: Extrinsic and intrinsic drivers of corporate social performance: evidence from foreign and domestic firms in Mexico
A. Muller, A. Kolk in: Journal of Management Studies, Vol. 47 (2010), p. 1-26
454   Hoofdstuk: Optimal steering vector adaptation for linear filters leading to robust beamforming
M. Natora, F. Franke, S.A. Broda, K. Obermayer in: ISCCSP 2010, Proceedings of the 4th International Symposium on Communications, Control and Signal Processing (2010)
455   Artikel: Quality in trauma care: improving the discharge procedure of patients with Lean Six Sigma
G.C. Niemeijer, A. Trip, K.T.B. Ahaus, R.J.M.M. Does, K.W. Wendt in: The Journal of Trauma Injury, Infection, and Critical Care, Vol. 69 (2010), p. 614-619
456   Rapport: Kwaliteitsregulering levering elektriciteit en de grootverbruiker. Discussie nota
R. van der Noll, M.N. de Nooij, B. Tieben (2010), p. 58
457   Rapport: Van teelt tot schap: Waardecreatie door de groothandel in groenten en fruit
R. van der Noll, B. Baarsma, N. Rosenboom (2010), p. iii, 43
458  download 339659 Artikel: Brood of spelen? Kosten-batenanalyse van het WK voetbal in Nederland
M. de Nooij, M. van den Berg, C. Koopmans in: TPEdigitaal, Vol. 4 (2010), p. 79-100
459   Artikel: Development and application of a cost–benefit framework for energy reliability: Using probabilistic methods in network planning and regulation to enhance social welfare: The N-1 rule
M. de Nooij, B. Baarsma, G. Bloemhof, H. Slootweg, H. Dijk in: Energy Economics, Vol. 32 (2010), p. 1277-1282
460  download 339658 Artikel: MKBA van handelsbeleid: een illustratie aan de hand van het Programma Starters op buitenlandse markten
M. de Nooij, M. van den Berg, H. Garretsen, H. de Groot in: TPEdigitaal, Vol. 4 (2010), p. 108-125