The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2010

451 tot 460 van 633
1 ... 61 ... 121 ... 181 ... 251 ... 311 ... 371 ... 431   441   451   461   471 ... 501 ... 561 ... 631

451   Hoofdstuk: Optimal steering vector adaptation for linear filters leading to robust beamforming
M. Natora, F. Franke, S.A. Broda, K. Obermayer in: ISCCSP 2010, Proceedings of the 4th International Symposium on Communications, Control and Signal Processing (2010)
452   Artikel: Quality in trauma care: improving the discharge procedure of patients with Lean Six Sigma
G.C. Niemeijer, A. Trip, K.T.B. Ahaus, R.J.M.M. Does, K.W. Wendt in: The Journal of Trauma Injury, Infection, and Critical Care, Vol. 69 (2010), p. 614-619
453   Rapport: Kwaliteitsregulering levering elektriciteit en de grootverbruiker. Discussie nota
R. van der Noll, M.N. de Nooij, B. Tieben (2010), p. 58
454   Rapport: Van teelt tot schap: Waardecreatie door de groothandel in groenten en fruit
R. van der Noll, B. Baarsma, N. Rosenboom (2010), p. iii, 43
455  download 339659 Artikel: Brood of spelen? Kosten-batenanalyse van het WK voetbal in Nederland
M. de Nooij, M. van den Berg, C. Koopmans in: TPEdigitaal, Vol. 4 (2010), p. 79-100
456   Artikel: Development and application of a cost–benefit framework for energy reliability: Using probabilistic methods in network planning and regulation to enhance social welfare: The N-1 rule
M. de Nooij, B. Baarsma, G. Bloemhof, H. Slootweg, H. Dijk in: Energy Economics, Vol. 32 (2010), p. 1277-1282
457  download 339658 Artikel: MKBA van handelsbeleid: een illustratie aan de hand van het Programma Starters op buitenlandse markten
M. de Nooij, M. van den Berg, H. Garretsen, H. de Groot in: TPEdigitaal, Vol. 4 (2010), p. 108-125
458   Rapport: Bread or games? Social cost-benefit analysis of the World Cup in the Netherlands
M.N. de Nooij, M.R. van den Berg, C.C. Koopmans (2010), p. 35
459  download 185897 Proefschrift: Social accountability and the finance sector: the case of Equator Principles (EP) institutionalisation
N.A. O'Sullivan (2010), p. xv, 305
460  download 157994 Proefschrift: Essays on nonlinear evolutionary game dynamics
M.I. Ochea (2010), p. xv, 201