The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2010

411 tot 420 van 633
1 ... 61 ... 121 ... 181 ... 251 ... 311 ... 371 ... 391   401   411   421   431   441 ... 501 ... 561 ... 631

411   Rapport: Investeren in een schone toekomst
C.C. Koopmans, B. Tieben, M.R. van den Berg, D. Willebrands (2010), p. 120
412   Hoofdstuk: Mobiliteit en leefomgeving
C.C. Koopmans in: Miljardendans in Den Haag: over bezuinigingen en belastingen (2010), p. 149-167
413   Rapport: Second opinion basis gegevens Anders Betalen voor Mobiliteit
C.C. Koopmans, L. Steg, B. van Wee, R. Dosker (2010), p. 19
414   Boek: Van zacht naar hard: Milieaueffecten in kosten-baten analyses
C.C. Koopmans (2010)
415   Rapport: Woningen met winst?
C.C. Koopmans, M. Kerste, H.J. du Ru (2010), p. 59
416   Artikel: Zonder prijs geen kwaliteit: de heroverwegingen bij mobiliteit en leefomgeving
C.C. Koopmans in: Tijdschrift voor Openbare Financiën, Vol. 42 (2010), p. 135-144
417   Rapport: Terrorist targeting, information and secret coalitions
M. Koster, I. Lindner, G. McCormick, G. Owen (2010), p. 37
418   Artikel: A glimpse through the veil of ignorance: Equality of opportunity and support for redistribution
M.W. Krawczyk in: Journal of Public Economics, Vol. 94 (2010), p. 131-141
419   Artikel: Bouwstenen voor een nieuw pensioencontract
J.B. Kuné in: Pensioen Bestuur & Management, Vol. 2010 (2010), p. 37-40
420   Artikel: Predictors and consequences of daily goal adaptation: a diary study
C.J. König, W. van Eerde, A. Burch in: Journal of Personnel Psychology, Vol. 9 (2010), p. 50-56