The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2010

91 tot 100 van 640
1 ... 61   71   81   91   101   111   121 ... 191 ... 251 ... 311 ... 381 ... 441 ... 511 ... 571 ... 631

91   Rapport: De praktijk van waardeoverdracht
C. Berden, L.M. Kok, I. Witte (2010), p. 61
92   Rapport: Effecten voedingszorg door LKZ-scholen
C. Berden, L.M. Kok (2010), p. 42
93   Artikel: Effect kinderopvangtoeslag op arbeidsparticipatie van moeders
C.D.A. Berden, L. Kok in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 95 (2010), p. 461-462
94   Rapport: international Bachelor Law & Economics (IBLE)
E. van den Berg, E.E. Berkhout, S.G. van der Werff (2010), p. 61
95  download 220287 Rapport: Kosten en baten verlenging zwangerschaps- en bevallingsverlof: van 16 weken naar 18 of 20 weken
E. van den Berg, A. Heyma, T. Smid (2010), p. iii, 49
96   Rapport: Kengetallen kosten-batenanalyse van het WK voetbal
M. van den Berg, M. de Nooij, C. Koopmans (2010), p. iv, 79
97   Rapport: Stilte voor de storm? Bedrijfsvergelijkend onderzoek VHG 2008
M.R. van den Berg, R. Dosker, P.R. Risseeuw (2010), p. 70
98   Rapport: Competing Recombinant Technologies for Environmental Innovation: Extending Arthur’s Model of Lock-in
J.C.J.M. van den Bergh, P. Zeppini (2010), p. 19
99   Rapport: Het verdiende loon? Loonontwikkeling overheidswerknemers vergeleken met de marktsector
E. Berkhout, S. van der Werff, A. Heyma (2010), p. 139
100   Artikel: Tweede fase leidt niet tot betere aansluiting
E. Berkhout, P. Berkhout in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 95 (2010), p. 298-300