The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2009

621 tot 630 van 706
1 ... 61 ... 141 ... 211 ... 281 ... 351 ... 421 ... 491 ... 561 ... 601   611   621   631   641 ... 701

621   Rapport: Verdeelsleutel MEE-middelen
C. Tempelman, L. Kok (2009), p. 52
622   Hoofdstuk: Het nut van een econoom met twee armen
J. Theeuwes in: Intelligent verbinden: Liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid van Wim van de Donk als voorzitter van de WRR (2009), p. 105-107
623   Artikel: Massaontslagen hoeven niet te ontaarden in massawerkloosheid
J. Theeuwes in: Me Judice : Economen in Debat, Vol. 2009 (2009), p. 4
624   Artikel: Werk komt van twee kanten: een reactie op Van Hasselt
J. Theeuwes in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Vol. 25 (2009), p. 221-225
625   Artikel: Werkloos worden en werk vinden
J. Theeuwes in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 94 (2009), p. 721-721
626   Artikel: Advies Open Bestel: op zoek naar de juiste dynamiek
B. Tieben, F. de Vijlder in: Hoger Onderwijs Management, Vol. 1 (2009), p. 4-5
627  download 339660 Artikel: De economie van marktwerking in Chicago en Wenen
B. Tieben in: TPEdigitaal, Vol. 3 (2009), p. 61-84
628  download 339661 Artikel: Inleiding: economisch denken in beweging
B. Tieben in: TPEdigitaal, Vol. 3 (2009), p. 1-5
629   Artikel: Met Wicksell terug naar een relevante macro-economie
B. Tieben in: Me Judice : Economen in Debat, Vol. 2009 (2009), p. 3
630   Artikel: Promotie
B. Tieben in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 94 (2009), p. 222-222