The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2009

611 tot 620 van 704
1 ... 61 ... 131 ... 211 ... 281 ... 351 ... 421 ... 491 ... 561 ... 591   601   611   621   631 ... 701

611   Rapport: Goal setting as a self-regulation mechanism
A. Suvorov, J. van de Ven (2009), p. 36
612   Artikel: E-recruitment: a study into applicant perceptions of an online application system
H. Sylva, S.T. Mol in: International Journal of Selection and Assessment, Vol. 17 (2009), p. 311-323
613   Artikel: Dilemma's voor beleggingsbeleid: pensioenfonds klem tussen reële ambitie en nominaal kader
J. Tamerus in: Pensioen Bestuur & Management, Vol. 2009 (2009), p. 3
614   Artikel: Durven we de nominale garantie los te laten?
J. Tamerus in: Tijdschrift voor pensioenvraagstukken, Vol. 2009 (2009), p. 4
615   Artikel: Van Marken wijst nog steeds de weg: gooi het systeem niet weg, verander de invulling
J. Tamerus in: Pensioen Bestuur & Management, Vol. 2009 (2009), p. 3
616   Artikel: Admission control for differentiated services in future generation CDMA networks
H.-P. Tan, R. Núñez-Queija, A.F. Gabor, O.J. Boxma in: Performance Evaluation, Vol. 66 (2009), p. 488-504
617   Rapport: Groot onderhoud FKG's
C. Tempelman, L. Kok, J.P. Hop (2009), p. 59
618   Rapport: Tijdsinzet en productiviteit van MEE-organisaties
C. Tempelman, J.P. Hop, L. Kok (2009), p. 28
619   Rapport: Verdeelsleutel MEE-middelen
C. Tempelman, L. Kok (2009), p. 52
620   Hoofdstuk: Het nut van een econoom met twee armen
J. Theeuwes in: Intelligent verbinden: Liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid van Wim van de Donk als voorzitter van de WRR (2009), p. 105-107