The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2009

51 tot 60 van 705
1 ... 31   41   51   61   71 ... 141 ... 211 ... 281 ... 351 ... 421 ... 491 ... 561 ... 631 ... 701

51   Artikel: Mededingingseconomisch perspectief op het leerstuk van de doelbeperking: toepassing op het BIDS-arrest
B. Baarsma, J. Poort in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 15 (2009), p. 50-58
52   Artikel: Naschrift
B. Baarsma, P.C. de Jonge in: Nederlands Juristenblad, Vol. 84 (2009), p. 959-960
53   Rapport: Notitie bancaire kredietverlening aan MKB
B. Baarsma, M. Kerste, F. Tewes (2009), p. 14
54   Hoofdstuk: Publiek belang en marktwerking: argumenten voor een welvaartseconomische aanpak
B. Baarsma, J. Theeuwes in: Marktwerking en publieke belangen (2009), p. 23-51
55   Artikel: Tien jaar marktwerking in het notariaat: een terug- en vooruitblik
B. Baarsma in: Kwartaalschrift Economie, Vol. 6 (2009), p. 357-395
56   Artikel: Topvrouwen in Nederland
B. Baarsma in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 94 (2009), p. 753-753
57   Rapport: Van OVO naar CAO op de geliberaliseerde postmarkt
B. Baarsma, J. Weda, S. van Wijnbergen (2009), p. 11
58   Artikel: Vaste boekenprijs en boekhandels
B. Baarsma in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 94 (2009), p. 209-209
59   Artikel: Zelfregulering: goed(koop) geregeld?
B. Baarsma in: VM, Vol. 6 (2009), p. 60-63, 65
60   Artikel: Pricing power outages in the Netherlands
B.E. Baarsma, J.P. Hop in: Energy, Vol. 34 (2009), p. 1378-1386