The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2009"

AuteursP. Jorritsma, J. Francke, H. Gordijn, W. Groot, C. Koopmans
Titel"Slow motion": economische crisis en mobiliteit
UitgeverKennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
PlaatsDen Haag
Jaar2009
Pagina's16
ISBN9789089020550
FaculteitFaculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
SamenvattingDe huidige economische crisis heeft invloed op het verkeer- en vervoersyteem in Nederland. In deze notitie wordt beschreven welke veranderingen zich in 2008 hebben voorgedaan ten opzichte van 2007, in de automobiliteit en de congestie, de luchtvaart en het goederenvervoer. Vervolgens wordt een vooruitzicht voor de komende jaren geschetst.

In de tweede helft van 2008 zijn nog geen grote effecten op de congestie zichtbaar, echter bij een economisch scenario waarbij de wereldhandel in 2009 diep wegzakt en in 2010 nog niet herstelt, zou de congestie met respectievelijk 8 en 3 procent kunnen afnemen. De verkeersomvang neemt in 2009 met een ½ procent af. In 2010 treedt vervolgens weer een lichte groei op. Sinds het laatste kwartaal van 2008 is een duidelijke krimp zichtbaar in de luchtvaartsector. Vooral in de luchtvracht is een scherpe daling zichtbaar. Voor 2009 wordt een verdere afname in het passagiers- en vrachtvervoer verwacht. Bij het internationale wegvervoer is het aantal ritten fors is afgenomen. De vooruitzichten voor het goederenwegvervoer geven een zeer somber beeld. Bij de goederenwegvervoerbedrijven was in de gehele tweede helft van 2008 de ontwikkeling van de omzet duidelijk negatief.. De containervaart gaat in 2009 een moeilijk jaar tegemoet. Op belangrijke internationale routes wordt een volumeafname van 7 tot 12 procent verwacht.
Soort documentRapport
Document finderUvA-Linker