The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2008

371 tot 380 van 679
1 ... 61 ... 131 ... 201 ... 271 ... 331 ... 351   361   371   381   391   401 ... 471 ... 541 ... 611 ... 671

371   Artikel: Marketing communication expenditures and financial capital—the impact of marketing as an option
V.L. Hodgson, A. Hodgson in: Australian Journal of Management, Vol. 33 (2008), p. 333-353
372   Rapport: Case study indirecte effecten van investeringen in infrastructuur: doorrekening en vergelijking van de case personenvervoer
B. Hof, A. Heyma (2008), p. 104
373   Boek: De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs
B. Hof, D. de Graaf (2008), 33 p.
374   Boek: Harmonisatie en integratie van voorschoolse voorzieningen
B.J.F. Hof, D. de Graaf, C. van Klaveren (2008), 132 p.
375   Boek: Sectorananalyse goede doelen 2006 : een inventarisatie onder VFI-leden
J. Holleman, P.A. Risseeuw, J.N.T. Weda (2008), 52 p.
376   Boek: Studieprestaties van allochtone studenten
J. Holleman, D. de Graaf, P.H.G. Berkhout (2008), 58 p.
377   Rapport: The causal effect of parent's schooling on children's schooling: A comparison of estimation methods
H. Holmlund, M. Lindahl, E. Plug (2008), p. 86
378  download 132612 Rapport: Complex evolutionary systems in behavioral finance
C. Hommes, F. Wagener (2008), p. 68
379  download 127769 Artikel: Expectations and bubbles in asset pricing experiments
C. Hommes, J. Sonnemans, J. Tuinstra, H. van de Velden in: Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 67 (2008), p. 116-133
380  download 118143 Hoofdstuk: Interacting agents in finance
C. Hommes in: The New Palgrave Dictionary of Economics. - 2nd ed. - Vol. 4 (2008), p. 402-406