The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2008

311 tot 320 van 679
1 ... 61 ... 131 ... 201 ... 271 ... 291   301   311   321   331 ... 401 ... 471 ... 541 ... 611 ... 671

311   Boek: Regulering en investeringen in nieuwe netwerken
H. le Grand, J. Poort (2008), 44 p.
312   Artikel: Sampling returns for realized variance calculations: tick time or transaction time?
J.E. Griffin, R.C.A. Oomen in: Econometric Reviews, Vol. 27 (2008), p. 230-253
313  download 141605 Rapport: De lange weg naar werk: beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden in de WW en de WWB
I. Groot, M. de Graaf-Zijl, P. Hop, L. Kok, B. Fermin, D. Ooms, W. Zwinkels (2008), p. xiii, 130
314   Rapport: Zelfstandig uit de bijstand: de kosten en baten van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
I. Groot, A. Houkes (2008), p. 47
315   Artikel: Begrenzen, prikkelen, handhaven: Over preventie van ongezond gedrag
W. Groot, H. Maassen van den Brink in: Socialisme en Democratie, Vol. 65 (2008), p. 10-13
316   Artikel: Health-adjusted life expectancy of the British population
W. Groot, H.M. van den Brink in: Applied Economics, Vol. 40 (2008), p. 1373-1386
317   Artikel: SER-advies ondoordacht
W. Groot, H. Maassen van den Brink in: Zorgvisie.nl (2008)
318  download 131597 Artikel: The value of health
W. Groot, H. Maassen van den Brink in: BMC Health Services Research, Vol. 8 (2008), p. 136-
319  download 136227 Artikel: The value of health
W. Groot, H. Maassen van den Brink in: BMC Health Services Research, Vol. 8 (2008), p. 9
320   Boek: Why is the Netherlands the best country? On country comparisons regarding the economics of the family
S. Gustafsson (2008), 44 p.