The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2007

11 tot 20 van 267
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261

11  download 112540 Rapport: Evolution of market heuristics
M. Anufriev, C. Hommes (2007), p. 17
12  download 112541 Rapport: Wealth selection in a financial market with heterogeneous agents
M. Anufriev, P.D.E. Dindo (2007)
13   Rapport: Borrowing constraints, multiple equilibria and monetary policy
T. Assenza (2007)
14   Rapport: Heterogeneity and aggregation in a financial accelerator model
T. Assenza, D. Delli Gatti, M. Gallegati (2007)
15   Hoofdstuk: Managing as designing with a positive lens
M. Avital, R.J. Boland in: Designing information and organizations with a positive lens (2007), p. 3-14
16   Hoofdstuk: Preface
M. Avital, D. Boland, D. Cooperrider in: Designing information and organizations with a positive lens (2007), p. xi-xix
17   Rapport: Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie
B. Baarsma, S. Bremer, M. de Nooij, J. Poort (2007), p. 49
18   Rapport: Methodiek doorlichting VROM-beleid: op zoek naar publieke belangen
B.E. Baarsma, F. Laverman, B.J.F. Hof, J.J.M. Theeuwes (2007), p. 61
19   Rapport: Selectie sturingsinstrumenten: op weg naar een roadmap
B.E. Baarsma, K.S. Janssen, I. Groot, H. ter Beek (2007), p. 298
20   Rapport: Telemarketing: irritatie geregeld? Onderzoek naar de perceptie van consumenten ten aanzien van telemarketing en effectiviteit van (zelf)regulering
B.E. Baarsma, K.H.S. van Buiren, M. Gerritsen, J. Leenheer, J. van Honk (2007), p. vii, 100