The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2007

141 tot 150 van 267
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261

141  download 502226 Hoofdstuk: On the relevancy of institutional economics for international economics
R.K. Knaack, H. Jager in: Teaching pluralism in economics (2007), p. 200-225
142   Rapport: Conditional cooperation on three continents
M. Kocher, T. Cherry, S. Kroll, R. Netzer, M. Sutter (2007)
143   Artikel: Individual versus group behavior and the role of the decision making process in gift-exchange experiments
M. Kocher, M. Sutter in: Empirica, Vol. 34 (2007), p. 63-88
144   Rapport: The impact of naïve advice and observational learning in beauty-contest games
M. Kocher, M. Sutter, F. Wakolbinger (2007)
145   Rapport: Kosten en baten van participatiebeleid
L. Kok, J.P. Hop, H.A. Pott-Buter, P.H.G. Berkhout, L.R. Janssens, C.N. Teulings (2007), p. 107
146   Rapport: Kwantitatief effect WWB
L. Kok, I. Groot, D. Güler (2007), p. 35
147  download 174432 Rapport: Van bouwcollege naar expertisecentrum: De rol van het bouwcollege in het oplossen van markt- en reguleringsfalen in de zorg
L. Kok, M. Gerritsen, G. Scholten (2007), p. 42
148   Rapport: Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
L.M. Kok, J. van der Sluis, D.A. Hollanders, I. Witte, L. Zonnenberg, D. Zult (2007), p. 109
149   Artikel: Bedrijfsstrategieën en het klimaatprobleem
J.E.M. Kolk, J.M. Pinkse in: MAB, Vol. 81 (2007), p. 697-703
150   Artikel: Business, climate change and emissions trading: Taking stock and looking ahead
J.E.M. Kolk, V. Hoffmann in: European Management Journal, Vol. 25 (2007), p. 411-414