The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2007"

AuteursB.E. Baarsma, K.S. Janssen, I. Groot, H. ter Beek
TitelSelectie sturingsinstrumenten: op weg naar een roadmap
UitgeverSEO
PlaatsAmsterdam
Jaar2007
Pagina's298
ISBN9789067333771
SerietitelSEO-rapport
Serienummer967
FaculteitFaculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
SamenvattingIn dit onderzoek is een methodiek ontwikkeld die het ministerie van SZW kan gebruiken om de selectie van sturingsinstrumenten verder te verbeteren. Het hoofddoel van het overkoepelende SZW-programma ‘sturingsinstrumenten’ is ‘het vergroten van de systematische kennis over de werking en effectiviteit van een breed scala bestuurlijke instrumenten binnen het departement en het verspreiden van deze kennis binnen het departement’. Door deze informatie op een geordende en toegankelijke wijze te presenteren in de vorm van een roadmap (wegwijzer), is de verwachting dat de selectie van sturingsinstrumenten meer zal worden gebaseerd op een expliciete, beargumenteerde afweging en steeds minder op impliciete factoren of eerdere ervaringen.

Dit onderzoeksrapport bevat de inhoudelijke ingrediënten voor de later op te stellen roadmap. De centrale onderzoeksdoelstelling daarbij is het ontwikkelen van een afwegingskader voor de selectie van sturingsinstrumenten in de SZW-beleidscontext. Om dit doel te bereiken maken we (a) een (normatief) afwegingskader op basis waarvan het meest geschikte sturingsinstrument kan worden gekozen en (b) een gedegen beschrijving van de instrumenten (in factsheets) waaruit gekozen kan worden.

Het afwegingskader bestaat uit het beantwoorden van de volgende drie vragen:

De ‘wat’ vraag: Is er een probleem? Waarom is dit een probleem? Wat is het publiek belang?
De ‘hoe’ vraag: Hoe kan zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingegrepen? Welke instrumenten zijn geschikt om het betreffende beleidsprobleem op te lossen?
De ‘of’ vraag: Is ingrijpen met een bepaald instrument of met bepaalde instrumenten wel welvaartsverhogend? Zijn de kosten van ingrijpen hoger of lager dan de baten?
Soort documentRapport
Document finderUvA-Linker