The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2007"

AuteursJ.A. McCahery, E.P.M. Vermeulen
TitelIs de ‘nieuwe’ bv voldoende aantrekkelijk in internationaal verband?
TijdschriftTOP
Jaargang2
Jaar2007
Nummer6
Pagina's263-271
ISSN15706613
FaculteitFaculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.FEB: Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI)
SamenvattingDe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) is in Nederland een populaire en veelgebruikte rechtsvorm. Toch is de bv momenteel geen flexibel en eenvoudig op te richten entiteit door met name het vereiste minimumkapitaal, de benodigde verklaring van geen bezwaar en de verplichte notariële akte. Bovendien is de huidige regeling van de bv min of meer een kopie van die van de naamloze vennootschap (nv). De wetgever heeft veel bepalingen uit de nv-regeling letterlijk overgenomen in Titel 5 van Boek 2 BW over de bv. Hierdoor zijn (soms in een lichtere vorm) dezelfde kapitaalbeschermingsregels en governancestructuren die gelden voor beursgenoteerde nv’s van toepassing op bv’s. Toch zijn er veel meer bv’s dan nv’s in Nederland. Uit recente gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat er ruim 650.000 bv’s zijn ingeschreven en ongeveer 4.000 nv’s. Het lagere minimumkapitaal, minder stringente regels omtrent het bijeenhouden van het kapitaal en de (verplichte) blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen makende bv een aantrekkelijke rechtsvorm voor middelgrote en kleinere ondernemingen die op zoek zijn naar beperkte aansprakelijkheid, fiscale voordelen en/of de mogelijkheid vermogen af te scheiden. Het feit dat ondernemers voor de oprichting een aantal administratieve procedures en formaliteiten moeten doorlopen werd (en wordt door sommigen nog steeds) gezien als een middel om misbruik en ondoordacht gebruik van de bv te voorkomen.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker