The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2006

161 tot 170 van 286
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281

161   Artikel: Foreign Exchange Market Contagion in the Asian Crisis: A Regression-based Approach
N. van Horen, H. Jager, F.J.G.M. Klaassen in: Review of World Economics, Vol. 142 (2006), p. 374-401
162  download 22481 Proefschrift: Een verplicht spaarsysteem voor het werkloosheidsrisico
F. Hosseini (2006), p. 253
163  download 228028 Rapport: Random social networks, unemployment and wage inequality
Y.M. Ioannides, A.R. Soetevent (2006), p. 46
164   Artikel: Wages and Employment in a Random Social Network with Arbitrary Degree Distribution
Y.M. Ioannides, A.R. Soetevent in: The American Economic Review, Vol. 96 (2006), p. 270-274
165   Artikel: Getting European universities into shape
B. Jacobs, F. van der Ploeg in: European Political Science, Vol. 5 (2006), p. 288-303
166   Artikel: Guide to reform of higher education: A European perspective
B. Jacobs, F. van der Ploeg in: Economic Policy (2006), p. 537-592
167   Hoofdstuk: Leeftijdsolidariteit in de doorsneepremie
C. Jansen, J.H. Tamerus in: Kosten en baten van collectieve pensioensystemen (2006), p. 147-165
168   Artikel: Duration Dependence in Sickness Absence: How Can We Optimize Disability Management Intervention Strategies?
C. Joling, W. Groot, P. Janssen in: Journal of occupational and environmental medicine, Vol. 48 (2006), p. 803-814
169   Artikel: Betrouwbaardere mobiliteitsprognoses: nieuwe methodiek berekent de onzekerheidsmarge in toekomstmodellering
G. de Jong, A.I.J.M. van der Hoorn in: Verkeerskunde, Vol. 2006 (2006), p. 37-41
170   Artikel: Dual track or academic route for auditors: does it matter?
N. Jonker, H van Ophem, J. Hartog in: Applied Economics, Vol. 38 (2006), p. 1019-1035