The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2006

131 tot 140 van 285
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281

131   Boek: Arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord. Deel 2: Vooruitblik op 2010
D.H. Grijpstra, P.M. de Klaver, J.A. Korteweg, M. van Leeuwen, C. van der Vegt (2006)
132   Boek: Arbeidsmarktmonitor Zuidelijk Noord-Holland juli 2006
D.H. Grijpstra, P.M. de Klaver, A. Heyma, M.L. Biermans, D. de Graaf, J.A.C. Korteweg, C. van der Vegt, P.M. Jansen (2006)
133   Boek: De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord. Deel I: Foto van 2005
D.H. Grijpstra, P.M. de Klaver, M.L. Biermans, D. de Graaf, J.A. Korteweg, M.J. van Leeuwen (2006)
134   Rapport: Kosten en baten van EQUAL-projecten: verantwoordingsdocument.
C.M.E. Groot (2006), p. 36
135   Rapport: Uit de bakken aan de bak: Houdt het verdeelmodel voor het werkdeel van de WWB voldoende rekening met de samenstelling van de bijstandspopulatie?
C.M.E. Groot, M. van Gent, D. de Graaf, J.P. Hop, M. de Niet (2006), p. 92
136   Rapport: Verdiend met pensioen?: ontwikkelingen in participatie over de levensloop
C.M.E. Groot, K. Sadiraj (2006), p. 34
137   Rapport: Werkt de reintegratiemarkt?: onderzoek naar de marktwerking op de reintegratiemarkt
C.M.E. Groot, D.A. Hollanders, J.P. Hop, A.M. Onderstal (2006), p. 103
138   Artikel: The compensating income variation of cardiovascular disease
W. Groot, H. Maassen van den Brink in: Health Economics, Vol. 15 (2006), p. 1143-1148
139   Proefschrift: Voting in the laboratory
J.W. Grosser (2006), p. 195
140   Artikel: Neighborhood information exchange and voter participation: an experimental study
J. Gro├čer, A.J.H.C. Schram in: American Political Science Review, Vol. 100 (2006), p. 235-248