The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2006

121 tot 130 van 286
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281

121   Artikel: Does compliance with the German Corporate Governance Code have an impact on stock valuation? An empirical analysis
I. Goncharov, J.R. Werner, J. Zimmermann in: Corporate Governance, Vol. 14 (2006), p. 432-445
122   Artikel: 25 years of time series forecasting
J.G. de Gooijer, R.J. Hyndman in: International Journal of Forecasting, Vol. 22 (2006), p. 443-473
123   Artikel: A multivariate quantile predictor
J.G. de Gooijer, A. Gannoun, D. Zerom in: Communications in Statistics: Theory and Methods, Vol. 35 (2006), p. 133-147
124   Artikel: Detecting change-points in multidimensional stochatic processes
J.G. de Gooijer in: Computational Statistics and Data Analysis, Vol. 51 (2006), p. 1892-1903
125   Boek: Financial accounting. Opgavenboek
T. van der Goot (2006), 65 p.
126   Boek: Financiering. Opgavenboek
T. van der Goot (2006), 53 p.
127   Artikel: Special Issue: Proceedings of the 11th International Congress on Computational and Applied Mathematics
M.J. Goovaerts, S. Vandewalle, L. Wuytack in: Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 189 (2006), p. 1-1
128   Rapport: De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs
D. de Graaf, P.H.G. Berkhout (2006), p. 34
129   Rapport: De onderkant van de arbeidsmarkt vanuit werkgeversperspectief: de rol van percepties bij de selectie van laagopgeleide sollicitatnten
M. de Graaf-Zijl, P.H.G. Berkhout, J.P. Hop, D. de Graaf (2006), p. 90
130   Rapport: De weg naar werk - Onderzoek naar de doorstroom tussen WW, bijstand en werk vóór en na de SUWI operatie
M. de Graaf-Zijl, I. Groot, J.P. Hop (2006), p. xvi, 91