The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2006"

AuteursB. Baarsma, M. de Nooij, C.C. Koopmans
TitelSplitsen op de weegschaal: opzet voor een maatschappelijke kosten-baten analytisch kader m.b.t. de splitsing van de energiebedrijven
UitgeverSEO
PlaatsAmsterdam
Jaar2006
Pagina's58
ISBN9789067333283
SerietitelSEO-rapport
Serienummer883
FaculteitFaculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
SamenvattingSEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht IMSA een conceptueel kosten-baten kader opgesteld met betrekking tot de splitsing van de elektriciteitsnetten. Het kader kan gebruikt worden als kapstok waar alle reeds gedane effectstudies aan kunnen worden opgehangen. Dit is actueel nu besluitvorming in de Tweede Kamer in een beslissende fase lijkt te zijn beland.

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is zeer geschikt als ex ante instrument om een keuze te maken tussen verschillende alternatieven met als doel om tot een – vanuit welvaartsperspectief – optimale marktordening te komen. Het perspectief dat bij een MKBA wordt gehanteerd is dus welvaartstheoretisch. Dat is ook het enige juiste perspectief; de overheid is er immers om de welvaart van Nederland te bevorderen.

In dit rapport zijn de directe, indirecte en externe effecten van het splitsingsvoorstel (incl. vette netbeheerder) en van de overdracht van het transmissienet vanaf 110kV naar TenneT beschreven. SEO heeft binnen deze opdracht het kader niet ingevuld met concrete getallen – het gaat met andere woorden om het stroomlijnen van de discussie in termen van alle relevante effecten, het disciplineren van de discussie door te wijzen op mogelijke dubbeltellingen en op effecten die niet met splitsing maar ander beleid te maken hebben.
Soort documentRapport
Document finderUvA-Linker