The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2006"

AuteursB. Baarsma, M. de Nooij
TitelCalculus van het publieke belangop de elektriciteitsmarkt: essay
UitgeverSEO
PlaatsAmsterdam
Jaar2006
Pagina's49
ISBN9789067333290
SerietitelSEO-rapport
Serienummer885
FaculteitFaculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
SamenvattingIn dit essay kijken we vanuit eco¬nomisch perspectief naar de elektriciteitsmarkt, dat wil zeggen dat we de effecten op de welvaart centraal stellen waarbij welvaart breed wordt opgevat. Het doel van het essay is om in grote lijnen de publieke belangen op de elektriciteitsmarkt te beschrijven. Publieke belangen ontstaan doordat de markt faalt, de uitkomst van het marktproces politiek gezien niet acceptabel is of als de overheid paternalistische motieven heeft.

Deze belangen kunnen worden blootgelegd door te doordenken wat er zou gebeuren als er geen overheid zou zijn. Idealiter vormt een dergelijke analyse het start¬punt van elk beleidstraject. Er is alleen een rol voor de overheid weggelegd als sprake is van publieke belangen. De calculus van het publiek belang betekent dat een afweging dient te worden gemaakt tussen de baten en kosten van het corrigeren van marktfalen door overheidsingrijpen versus het laten voortbestaan van marktfalen.
Soort documentRapport
Document finderUvA-Linker