The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2005

11 tot 20 van 157
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151

11  download 336495 Rapport: Trade spillovers of fiscal policy in the european union: A panel analysis
R. Beetsma, M. Giuliodori, F. Klaassen (2005), p. 35
12  download 228445 Rapport: Wars, Redistribution and Civilian Federal Expenditures in the US over the 20th Century
R.M.W.J. Beetsma, A. Cukierman, M. Giuliodori (2005), p. 59
13   Rapport: Groen onder druk: bedrijfsvergelijkend onderzoek 2004
M.R. van den Berg, K.H.S. van Buiren, J. Holleman (2005)
14   Rapport: Waarom dalen de inningspercentages van transacties en boetevonnissen?
E. Berkhout, A. Heyma, M. van Leeuwen, P. Berkhout, N. Brouwer, C. Zijderveld (2005), p. VIII, 93
15  download 15801 Rapport: Studie en werk 2005
E.E. Berkhout, P.H.G. Berkhout, M.L. Biemans (2005)
16   Rapport: Terug naar meer? Langere werkweek in de collectieve sector
P. Berkhout, D. de Graaf, M. van Leeuwen (2005), p. ii, 44
17   Rapport: Gebruik en effectiviteit van de aftrek scholingsuitgaven
P.H.G. Berkhout, E. Leuven, H. Oosterbeek (2005), p. 39
18   Rapport: Studie en werk 2005
P.H.G. Berkhout, E.E. Berkhout, M.L. Biermans (2005), p. 44
19   Artikel: The influence of the weather on recreational behaviour: a micro econometric approach
P.H.G. Berkhout, N.M. Brouwer in: Tourism Analysis, Vol. 10 (2005), p. 211-221
20   Rapport: Turistika: modelscenario's 2005-2012: Tussentijds verslag behorende bij de workshop 6 oktober 2005
P.H.G. Berkhout, E.E. Berkhout, L. Girigorie, C. Kotzebue (2005), p. 36