The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2004

141 tot 150 van 249
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241

141  download 6006 Hoofdstuk: Multinationals and codes of conduct: dynamics and effectiveness
A. Kolk, R.J.M. van Tulder (2004), p. 18
142   Hoofdstuk: Multinationals and global climate change: issues for the automotive and oil industries
A. Kolk, D.L. Levy in: Multinationals, environment and global competition (2004), p. 171-193
143  download 16541 Artikel: MVO vanuit bedrijfskundig en beleidsmatig perspectief: het belang van duurzaam management
A. Kolk in: M&O: Tijdschrift voor Management en Organisatie, Vol. 4/5 (2004), p. 112-125
144   Hoofdstuk: Rapportage van maatschappelijke prestaties
A. Kolk, M.L. van der Veen in: MVO & communicatie (2004), p. 80-90
145   Rapport: Beoordeling van de kosten-batenanalyse vervanging LPG
C.C. Koopmans (2004)
146  download 41944 Inaugurele rede: Ongewenst onderzoek: de gespannen relatie tussen economisch onderzoek en beleid
C.C. Koopmans (2004), p. 28
147   Hoofdstuk: Introduction: Sketching the Contours of a Feminist Philosphy of Economics
E. Kuiper, D.K. Barker in: Toward a Feminsit Philosophy of Economics (2004), p. 284
148   Inaugurele rede: Op weg naar een nationale pensioeninstelling
J.B. Kune (2004), p. 54
149   Artikel: Op weg naar een nationale pensioeninstelling
J.B. Kune in: Aenorm, Vol. 11 (2004), p. 43-46
150   Artikel: Solidariteiten in de aanvullende pensioenregeling, nu en straks
J.B. Kune in: Pensioen Bestuur & Management, Vol. 1 (2004), p. 10-11