The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2004"

AuteursE.E. Berkhout, P.H.G. Berkhout, M.L. Biermans
TitelDe CWI-monitor Jeugdwerkeloosheid: een eerste opzet
UitgeverSEO
PlaatsAmsterdam
Jaar2004
Pagina's61
SerietitelSEO-rapport
Serienummer771
FaculteitFaculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
SamenvattingIn dit rapport worden de nieuwe inschrijvingen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 maart 2004 geanalyseerd. Doel van de analyse is om op basis van deze CWI-registratiegegevens te komen tot statistieken die de werkloosheid van jongeren en de ontwikkeling daarvan in de tijd in beeld brengen. Het voorliggende rapport kan worden beschouwd als de nulmeting van de CWI-monitor jeugdwerkloosheid. Uit het onderzoek blijkt dat, ondanks de beperkingen die de gegevens met zich meebrengen, het mogelijk is dergelijke statistieken op te stellen, maar dat zij zich vooral dienen te richten op relatieve veranderingen in de tijd (m.b.v. indexcijfers). Met het oog op de grote behoefte aan recente arbeidsmarktinformatie zou het CWI deze statistieken elk kwartaal, kort na het beschikbaar komen van de gegevens, kunnen publiceren. De CWImonitor jeugdwerkloosheid kan de ontwikkeling van de werkloosheid onder jongeren 4 keer per jaar in beeld brengen.

Wat leert de voorliggende nulmeting van de monitor ons? De cijfers voldoen aan het beeld dat wij kennen van de arbeidsmarkt in de recent achter ons liggende periode. In vier jaar tijd verdubbelde zowel de kwartaal-instroom bij het CWI als de inschrijvingsduur. Voor jongeren bleef de ontwikkeling in deze twee grootheden geruime tijd achter, maar in het afgelopen half jaar verslechterde de hun arbeidsmarktpositie relatief meer.
Soort documentRapport
Document finderUvA-Linker