The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2004"

AuteursB. Hof, C.C. Koopmans
TitelDe maatschappelijke betekenis van doorvoer: second opinion bij TNO Inro onderzoek
UitgeverSEO
PlaatsAmsterdam
Jaar2004
Pagina's42
ISBN9067332615
SerietitelSEO-rapport
Serienummer736
FaculteitFaculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
SamenvattingHet Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben de SEO gevraagd een second opinion te geven over het TNO Inro onderzoek “De maatschappelijke betekenis van doorvoer”. De second opinion moet vaststellen of het onderzoek een correct beeld geeft van de maatschappelijke betekenis van doorvoer. Hierbij staan twee vragen centraal:

zijn de meest relevante maatschappelijke aspecten van doorvoer bekeken?
zijn de onderzochte aspecten op de juiste wijze vastgesteld en gekwantificeerd, met name als het gaat om de bepaling van de arbeidsmarkteffecten?

Het gaat hierbij om een evaluatie van toegepaste methoden en om het signaleren van mankementen of tekortkomingen.

De second opinion is gebaseerd op het genoemde TNO Inro rapport en op de beantwoording door de auteurs van een door de SEO opgestelde vragenlijst over het rapport. De vragen en antwoorden zijn in een bijlage opgenomen. Verder zijn de door de opdrachtgever van het TNO Inro onderzoek – i.c. het Ministerie van Verkeer en Waterstaat – opgestelde onderzoeksvragen in beschouwing genomen. Ook is commentaar van TNO Inro en van de Klankbordgroep Onderzoeken Havenvisie van de Nationale Havenraad op een concept second opinion verwerkt.
Soort documentRapport
Document finderUvA-Linker