The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2003

271 tot 280 van 437
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331   341   351   361   371   381   391   401   411   421   431

271  download 1926 Inaugurele rede: Het eind van maatschappelijk verantwoord ondernemen, of het begin?
A. Kolk (2003), p. 35
272   Artikel: Maatschappelijk verantwoord ondernemen: implicaties voor management control
A. Kolk in: Management Control en Accounting, Vol. 7 (2003), p. 8-13
273   Hoofdstuk: Maatschappelijke verslaglegging : nieuwe ontwikkelingen
A. Kolk in: Onderneming en maatschappij : op zoek naar vertrouwen (2003), p. 321-331
274  download 176387 Artikel: Multinationals and corporate social responsibility
A. Kolk in: European Business Forum, Vol. 15 (2003), p. 56-58
275   Artikel: Trends in sustainability reporting by the Fortune Global 250
A. Kolk in: Business Strategy and the Environment, Vol. 12 (2003), p. 279-291
276   Artikel: Restatements en short posities
W.P.H. Kolk, B.J. van Praag in: Accounting, Vol. 11 (2003)
277   Artikel: An optimal local search procedure for manpower schedulling in call centers
G.M. Koole, E. van der Sluis in: IIE Transactions, Vol. 35 (2003), p. 1049-1055
278   Artikel: "Plan 17" beoordeeld: Verkeersveiligheidsmaatregelen voor beginnende bestiirders tegen het licht
C.C. Koopmans in: SEO-Rapport, Vol. 670 (2003)
279   Artikel: Geld genoeg
C.C. Koopmans in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 87 (2003), p. 99-
280   Artikel: Sociaal milieu en de keuze tussen hbo en vwo
J.A. Korteweg, M.J. van Leeuwen, U. de Jong, I. van der Veen in: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Vol. 21 (2003), p. 2-16