The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2003"

AuteurA. Kolk
TitelHet eind van maatschappelijk verantwoord ondernemen
TijdschriftManagement Scope
Jaargangapril
Jaar2003
Pagina's62-65
ISSN13875183
FaculteitFaculteit Economie en Bedrijfskunde
Faculteit der Geesteswetenschappen
Instituut/afd.FEB: Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI)
TrefwoordenSustainable management
SamenvattingHoe gaan ondernemingen, managers en accountants om met eisen en verwachtingen van de samenleving? Deze vraag - na affaires zoals Enron en de bouwfraude actueler dan ooit - heeft tot grote aandacht voor 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' (MVO) geleid. Juist nu echter betoogt Kolk dat het einde van MVO, in de huidige invulling, in zicht is. Zij analyseert de inhoudelijke tekortkomingen van het huidige Nederlandse MVO-beleid, dat wetgeving op voorhand afwijst, vrijwilligheid benadrukt, en ten onrechte vooral de nadruk legt op zogenaamde 'win-win' mogelijkheden en de reputatieschade voor ondernemingen die zich niet verantwoord opstellen. Kolk betoogt dat het containerbegrip MVO niet alleen ondoorzichtig is en te prescriptief wordt gebruikt, maar uiteindelijk ook de invoering van daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen in de weg staat. Het is namelijk heel wel denkbaar dat MVO weer verdwijnt zodra ondernemingen hun reputatieproblemen enigszins onder controle hebben. De huidige benadering van MVO belemmert het serieus nadenken over allerlei moeilijke maatschappelijke en ethische vraagstukken waarmee ondernemingen te maken hebben, en waarvoor niet direct eenvoudige 'win-win' oplossingen zijn. Juist affaires als de bouwfraude, Enron en Ahold tonen dat de huidige benadering tekort schiet. De echte moeilijke dilemma's en knelpunten in de relatie onderneming-samenleving krijgen te weinig aandacht. Kolk pleit voor het einde van de huidige invulling van MVO, juist om een begin te maken met een alternatieve, geïntegreerd bedrijfskundige benadering van 'duurzaam (sustainable) management'. Hierin staat centraal hoe waarin centraal staat hoe ondernemingen omgaan met moeilijke maatschappelijke en ethische kwesties, vaak internationaal van aard, waarbij tegenstrijdige belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Bij duurzaam management gaat het erom hoe ondernemingen dit 'managen' en wat de consequenties zijn voor strategie, organisatie, managementprocessen en verslaglegging.
Soort documentArtikel
Download
Document finderUvA-Linker