The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2002

261 tot 270 van 569
1 ... 51 ... 111 ... 161 ... 221 ... 241   251   261   271   281 ... 341 ... 391 ... 451 ... 511 ... 561

261   Artikel: Het belang van internationale verslaggevingsstandaarden
M.N. Hoogendoorn in: Bank- en Effectenbedrijf (2002), p. 12-15
262   Artikel: Strakke verslaggevingsregels: transparantie is de prijs voor beursnotering
M.N. Hoogendoorn in: C&F Report (2002), p. 18-19
263   Artikel: Goodwill: afschrijven of niet afschrijven?
Martin Hoogendoorn in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, Vol. 76 (2002), p. 17-23
264  download 193264 Boekbespreking: 
A.I.J.M. van der Hoorn in: European Journal of Transport and Infrastructure Research, Vol. 2 (2002), p. 143-144 , Modelling transport. - 3rd ed.
265   Hoofdstuk: Land Use Transportation Interaction models: the succession of TIGRIS. Results from the feasibility study by Free University of Amsterdam, RAND Europe, MuConsult
A.I.J.M. van der Hoorn, A. Schoemaker in: Proceedings of the 29th Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (2002), p. 1065-1084
266   Hoofdstuk: Verkeers- en Vervoersmodellen en Toepassingen
A.I.J.M. van der Hoorn, B. van Wee in: Verkeer en Vervoer in Hoofdlijnen (2002), p. 267-289
267   Artikel: A solvable queueing network model for railway networks and its validation and application for the Netherlands
T Huisman, R.J. Boucherie, N.M. van Dijk in: European Journal of Operational Research, Vol. 142 (2002), p. 30-51
268   Hoofdstuk: Knowledge and Learning, Markets and Organizations ? Managing the Information Transaction Space
A. Huizing, W. Bouman in: The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge (2002), p. 185-204
269  download 64578 Proefschrift: On organization. Looking back on reengineering and ahead to learning
A. Huizing (2002), p. 197
270   Artikel: Can Your Data Survive a Disaster?
J.E. Hunton in: Journal of Accountancy (2002), p. 65-69