The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2001

661 tot 670 van 690
1 ... 61 ... 131 ... 201 ... 271 ... 341 ... 411 ... 481 ... 551 ... 621 ... 641   651   661   671   681

661   Hoofdstuk: De ontwikkeling van de Nederlandse economie: zijn de polderinstituties klaar voor de toekomst?
A.H.E.M. Wellink, P.A.D. Cavelaars in: Nederland kennisland? (2001)
662   Hoofdstuk: Crisis, of world capitalism
R.C.P.M. Went in: Encyclopedia of International Political Economy (2001), p. 750-51
663   Artikel: De Economie bent u zelf
R.C.P.M. Went in: De Groene Amsterdammer (2001), p. 11-13
664   Artikel: De Economie bent u zelf
R.C.P.M. Went in: De Groene Amsterdammer, Vol. 29-9-2001 (2001), p. 11-13
665  download 59159 Proefschrift: Essays on globalization: a journey to a possibly new stage of capitalism
R.C.P.M. Went (2001), p. 222
666   Artikel: Globalization: Towards a Transnational State? A Skeptical Note
R.C.P.M. Went in: Science and Society, Vol. 65 (2001), p. 484-491
667   Artikel: Stimulering van ondernemerschap
R.C.P.M. Went, J van Dam, P. Welp in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 86 (2001), p. 924-926
668   Hoofdstuk: Interestberekeningen - met toepassing van Excel; deel II
J.A.M. Wesseling in: Persoonlijke Financiele Planning in modellen (2001), p. 1220.00-1-1220.00-24
669   Artikel: Disability Risk, Disability Benefits, and Equilibrium Unemployment
E.W.M.T. Westerhout in: International Tax and Public Finance, Vol. 8 (2001), p. 219-243
670   Hoofdstuk: Een macromodel voor de gezondheidszorg
E.W.M.T. Westerhout, R. Douven, C. Folmer in: Algemene economie van de gezondheidszorg (2001), p. 247-272