The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2000

71 tot 80 van 701
1 ... 51   61   71   81   91 ... 131 ... 201 ... 271 ... 341 ... 411 ... 481 ... 551 ... 621 ... 701

71   Artikel: Market discipline and incentive problems in conglomerate firms with applications to banking
A.W.A. Boot, A. Schmeits in: Journal of Financial Intermediation, Vol. 9 (2000), p. 1-34
72  download 3076 Artikel: Paradepaard of zwart schaap?
A.W.A. Boot, K. Cools in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 85 (2000), p. 309-311
73  download 3048 Artikel: Pensioenen en verzekeringen: van dogmatiek naar transparantie
A.W.A. Boot in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 85 (2000), p. 388-391
74   Artikel: Perspectives on the regulation of the financial services industry
A.W.A. Boot, T.T. Milbourn, S. Dezelan in: Topics in Corporate Finance, Vol. 2 (2000), p. 25-41
75   Hoofdstuk: Regulatory Distortians in a Competitive Financial Services Industry
A.W.A. Boot, S. Dezelan, T.T. Milbourn in: Financial Modernization and regulation (2000), p. 249-259
76   Artikel: Regulatory distortions in a competitive financial services industry
A.W.A. Boot, S. Dezelan, T.T. Milbourn in: Journal of Financial Services Research, Vol. 17 (2000), p. 249-259
77   Artikel: Relationship Banking: what do we know?
A.W.A. Boot in: Journal of Financial Intermediation, Vol. 9 (2000), p. 7-25
78   Artikel: Art. 31 EEX - de verhouding tussen de uitvoerbaarheidverklaring van een vonnis krachtens het EEX en de tenuitvoerlegging van het vonnis in het eerste land na het faillissement van de debiteur. HvJ EG 29 april 1999, zaak C -267/97
T.M. Bos in: Ondernemingsrecht, Vol. 13 (2000), p. 390-391
79   Artikel: De Europese Insolventieverordening
T.M. Bos in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 6 (2000), p. 295-299
80   Artikel: Grensoverschrijdend fallissementsrecht
T.M. Bos in: AccUvA, Vol. 6 (2000)